Belastingzaken

"Nothing is certain but Death and taxes", zoals de Amerikanen zeggen. Belasting betalen is niet onze favoriete bezigheid, maar met de juiste informatie hoeft niemand te veel te betalen.
De belasting en het UVW (sociale zekerheid) zijn twee machtige overheidsinstanties. We willen er zo min mogelijk last van hebben. Daarom is voorkomen beter dan genezen. Zorg als ondernemer dat uw administratie op orde is en dat u grosso modo weet welke aanslagen u kan verwachten.

VAR voor kleine zelfstandigen
De meeste opdrachtgevers (of opdrachtgevers van opdrachtgevers) vragen tegenwoordig om een Verklaring ArbeidsRelatie. Dit is een verklaring van de Belastingdienst die u zelf moeten aanvragen en waarmee u die partij(en) kunt vrijwaren van loonbelastingaanslagen achteraf. Het komt er in het kort op neer dat de belastingdienst vooraf beoordeelt of u voor een bepaald soort opdracht als ondernemer of als (fictieve) werknemer wordt beschouwd.
Criteria zijn bijvoorbeeld aantal uren (>1225/jaar), aantal klanten, investeringen, e.d.

Flexwet
Niet iedereen die zich ondernemer noemt, is ook ondernemer voor de wet. De flexwet stelt grenzen aan de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer. Bijvoorbeeld, hoeveel klanten heeft u; hoe lang werkt u voor dezelfde opdrachtgever; en hoe vaak is het contract verlengd. Allemaal punten waar u over moet nadenken om te voorkomen dat u 'onverwacht' als werknemer wordt aangemerkt. Dan moet de klant over uw inkomsten loonbelasting inhouden en afdragen; en u raakt uw aftrekposten kwijt.

Wie betaalt wat en wie ziet er iets van terug?
Wie betaalt de loonbelasting en sociale premies? En hoe vaak en wanneer?
Wie betaalt de BTW? En hoe vaak en wanneer?
Wie betaalt vennootschaps- en dividendbelasting?
Wie heeft recht op de zelfstandigenaftrek?