Verzekeringen

Het (ondernemers)leven zit vol kansen, maar menig ondernemer vergeet zich te verzekeren tegen de risico's die ze lopen.

Hier een kort overzicht van risico's waaraan een ondernemer moeten denken. Ieder bedrijf moet per categorie zijn risico inschatten. Denk daarbij aan de bekende matrix:

 • Kleine kans x kleine schade = laag risico - niet verzekeren
 • Grote kans x kleine schade = middel risico - verzekeren als je dit niet kan dragen
 • Kleine kans x grote schade = middel risico - verzekeren als je dit niet kan dragen
 • Grote kans x grote schade = hoog risico - verzekeren

Persoonsgebonden risico's

 • Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Aansprakelijkheid
 • Pensioen

Bedrijfsgebonden risico's

 • Ziektekosten (tot 2 jaar loon doorbetalen)
 • WAO
 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Debiteuren (factoring)
 • Diefstal
 • Brand